Workshop Toetsen, Beoordelen & Feedback geven

Workshop: Toetsen, Beoordelen & Feedback geven


Verzucht je wel eens dat de methodetoets precies de verkeerde dingen meet?

Ben je zelf wel eens verrast door de inhoud van een toets, die totaal niet overeenkwam met wat je had gedacht te moeten leren en vraag je je af of jouw studenten/leerlingen dit ook overkomt?

Zou je eindelijk eens willen weten hoe je een goede rubric moet maken én hoe je die goed kunt gebruiken?

Denk je wel eens: Leerdoelen, waar zijn die nou eigenlijk goed voor?

Zou je graag feedback geven waar de student/leerling ook echt wat mee kan én doet?

Goede, valide, betrouwbare en zinvolle toetsing ontwerpen is een vak apart. Hét doel van toetsing is het bieden van een platform voor leerlingen en studenten om te laten zien wat ze weten of kunnen.

Helaas bieden niet alle toetsen hier de mogelijkheid voor. Dit kan tal van oorzaken hebben. De inhoud van de toets kan te breed of juist te smal zijn, te moeilijk of juist te makkelijk zijn. Het taalgebruik in de toets kan het geven van de juiste antwoorden in de weg staan. Er kan gekozen zijn voor een toetsing die op gespannen voet staat met de leerdoelen. Ook kan er sprake zijn van afwezigheid van beoordelingsovereenstemming waardoor de ene docent de toets heel anders nakijkt dan de andere docent en andere soorten bias. En als de toetsing niet aansluit bij de lessen en de lesstof dan is het een weinig zinvolle exercitie die tot veel frustratie kan leiden voor zowel leerlingen/studenten als docenten.

Deze tweedelige workshop over toetsen, beoordelen en het geven van feedback bied jou de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in het zelf ontwerpen en beoordelen van toetsing. Hiervoor gebruiken we toetsen die binnen de eigen opleiding gebruikt (kunnen) worden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Leerdoelen schrijven en inzetten voor het ontwerpen van toetsing
– Taxonomie van Bloom en toetsmatrijzen
– Toetsvormen
– Taal in toetsing en het schrijven van toetsitems
– Nakijkmodellen en rubrics
– Beoordelingsovereenstemming
– Vakspecifieke eisen
– Validiteit en betrouwbaarheid
– Zelf ontwerpen en beoordelen
– Het geven van feedback

De workshops worden groepsgewijs aan 4-12 docenten gegeven en worden op maat ingepland. Het is ook mogelijk om in overleg af te wijken van de groepsgrootte of om onderdelen toe te voegen aan de workshops.

caret-down caret-up caret-left caret-right
dr. Tanja van Veldhuizen, Docent Criminologie Leiden Universiteit

“Ik heb Anneke ontmoet als docent in de training over toetsing binnen het BKO-traject van de Universiteit Leiden. Anneke is een zeer vaardige en enthousiaste trainer, die in staat is iedereen binnen een groep op zijn of haar eigen niveau verder te helpen. Ze is flexibel en heeft aandacht voor persoonlijke leerdoelen van de trainees zodat ze de training hierop aan kan passen.

Ondanks mijn eerdere ervaring met het evalueren van toetskwaliteit, heb ik op basis van haar persoonlijke en concrete tips nieuwe inzichten opgedaan over het formuleren van toetsvragen en het opstellen van rubrics ter beoordeling van schrijfopdrachten.”