Diversiteit & Inclusie

“Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance”. Vernã Myers

Steeds meer studenten van verschillende achtergronden worden uitgenodigd om deel te nemen aan ons onderwijs. Door het doorvoeren van internationalisering is de studentpopulatie veel diverser geworden. Dit is een mooi gegeven. Niet alleen krijgen Nederlandse studenten de kans om te leren floreren in een internationale omgeving, studenten met een grote verscheidenheid aan achtergronden krijgen toegang tot goed onderwijs.

Alleen met het creëren van een internationale omgeving ben je er nog niet. Hoe zorg je ervoor dat studenten niet alleen uitgenodigd worden om aanwezig te zijn in ons onderwijs, maar ook gevraagd worden om mee te dansen?