Maatwerk in Engels

Maatwerk in Engels


Maatwerk in Engels is dé specialist voor het onderwijs op het snijvlak van kwaliteit, didactiek en Engelse taal.

Onder de naam ‘Maatwerk in Engels’ werk ik samen met scholen, opleidingen, docenten en leerkrachten aan het vergroten van de kwaliteit van- en het plezier in het Engels in het onderwijs. De didactische en onderwijskundige context waar het Engels deel van uitmaakt is hierbij altijd leidend. Tijdens trainingen en workshops wordt er, naast het impliciet en expliciet trainen van Engelse spreekvaardigheid, aandacht besteed aan bijbehorende vakdidactiek en onderwijskundige kwaliteit.

Iedere opleiding en school is weer anders en heeft behoefte aan een passende aanpak. Om deze reden bied ik al mijn diensten op maat aan en kan er flexibel ingesprongen worden op individuele behoeften en op wat er op dat moment speelt bij jou of in jouw organisatie.

Op website van Maatwerk in Engels en onder Internationalisering is alle informatie te vinden over wat ik voor je kan betekenen met betrekking tot Engels in het basisonderwijs en Engels in het hoger onderwijs.