Mijn werkwijze

Mijn werkwijze


Rust & Inspiratie voor docenten, leerkrachten en trainers

Door orde in de chaos te scheppen, creëer ik rust en helderheid. Ik geef je de vaardigheden die je nodig hebt. Door je met deze vaardigheden stapsgewijs te laten oefenen geef ik je het vertrouwen dat je het (ook alleen) kunt. Mijn insteek is dat fouten maken mag en dat je er bent om te leren, niet om het al te kunnen. Een zelfverzekerde, goed voorbereide docent zorgt ook voor een veilig en rustig leerklimaat voor leerlingen/studenten/cursisten. Ik breng helderheid door de moeilijke dingen makkelijk te maken en door de theorie te vertalen naar de praktijk. Ik geef rust door structuren aan te brengen, door een stuk nadenkwerk uit handen te nemen en door ervoor te zorgen dat ontwerpen en toetsen kloppen. 

Dat is de ene kant: van chaos naar structuur, zekerheid, veiligheid, vaardigheid. 
De andere kant is dat ik ook juist inspireer en vanuit die structuur ‘out of the box’ laat denken en dromen.

In jouw ideale wereld, hoe zou je willen dat jouw studenten/leerlingen/cursisten leren? Hoe kan je een wezenlijke en positieve bijdrage leveren aan hun ontwikkeling? Ik geef je ideeën en middelen om dit te kunnen bereiken. Meedenken over oplossingen, een frisse blik geven op een vastgelopen proces, stroomlijnen en nieuwe dingen bedenken. Verbanden leggen die er eerder niet waren. Flexibel zijn en aanpassen aan wat er nodig is. Echt luisteren, goed observeren. Tussen de regels door lezen en kijken. En dan samen vooruit gaan, zodat je straks zelf in die lijn door kunt gaan.