Uitgelichte projecten

Uitgelichte projecten

Promovendi voorbereiden op onderwijswerkzaamheden


Uitdaging: Promovendi aan de TU Delft worden regelmatig ingezet in het onderwijs. Ze geven colleges of werkgroepen, verrichten nakijkwerk en worden soms gevraagd mee te denken over het ontwerp van nieuwe en bestaande vakken. Om beter beslagen ten ijs te kunnen komen, was er vanuit deze promovendi en de Graduate School een sterke behoefte aan een cursus die ze op hun onderwijswerkzaamheden voorbereidt.

Oplossing: Een ‘mini-BKO’, waarin in 3 sessies de grondbeginselen van ontwerpen, lesgeven en toetsing behandeld en ervaren worden. Ik heb ervoor gezorgd dat de inhoud overeenkomt met de inhoud van de volledige BKO van de TU Delft, zodat promovendi en universitair docenten, waar ze mee samenwerken, dezelfde onderwijskundige ‘taal’ spreken en vanuit dezelfde principes te werk gaan. Onderwerpen als het schrijven van leerdoelen, motivatie, constructive alignment, activerend onderwijs, eerlijk en betrouwbaar nakijken, het ontwerpen en geven van onderwijs en het construeren van toetsvragen komen aan bod. Bij het ontwerp van deze cursus is tevens uitgegaan van de principes van constructive alignment en activerend onderwijs, zodat promovendi deze ook zelf kunnen ervaren tijdens het leren.

Resultaat: Promovendi zijn zeer tevreden over de inhoud van de cursus, de interactieve wijze waarop deze gegeven wordt en zien hun onderwijswerkzaamheden met meer kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen tegemoet. Ze geven de cursus dan ook gemiddeld een 8,85 en mij als trainer gemiddeld een 8,92.

Heraccreditatie van de Beroepsopleiding Advocaten


Uitdaging: De Brauw Blackstone Westbroek is één van de drie geaccrediteerde aanbieders van de beroepsopleiding advocaten en het enige advocatenkantoor dat haar eigen opleiding heeft voor haar advocaten. Na de eerste succesvolle geaccrediteerde periode van vier jaar, moest de accreditatie van de beroepsopleiding vernieuwd worden. Omdat dit de eerste keer was voor zowel de NOvA als voor de Brauw was er onduidelijkheid over de eisen en hoe hier aan voldaan moest worden. De Brauw heeft mij benaderd om als onderwijskundige de vernieuwing van de accreditatie inhoudelijk en procesmatig te begeleiden.

Oplossing:  Voor deze opdracht heb ik intensief samengewerkt met het hoofd van de interne opleiding en twee andere medewerkers van de Brauw. Ik ben begonnen met een interpretatie te maken van de accreditatie eisen en deze te vertalen naar praktische richtlijnen. Om ruim aan deze richtlijnen te kunnen voldoen heb ik eerst een analyse gemaakt van de oorspronkelijke accreditatie, de leerdoelen, onderwijsmethoden, toetsing en wensen van de NOvA. Daarna ben ik gaan nadenken over wat er nodig zou zijn voor het behalen van de heraccreditatie en hoe de Brauw hieraan, op een bij haar passende manier, zou kunnen voldoen.  Dit resulteerde in een aantal innovaties, waaronder de ‘Kennislunch’, die direct geïmplementeerd zijn. Op basis hiervan hebben we samen geschreven aan de aanvraag voor heraccreditatie. Hierin werd niet alleen duidelijk dat de Brauw ruim aan de accreditatie eisen voldoet maar ook gecommitteerd is aan het aanbieden van kwalitatief goed en vernieuwend onderwijs.


Resultaat: De aanvraag voor heraccreditatie is direct en zonder reserveringen goedgekeurd. De NOvA heeft gezegd de Brauw te zien als waardevolle gesprekspartner aangaande de kwaliteit van de beroepsopleiding advocaten voor nu en in de toekomst. Het stuk vormt een leidraad voor de onderwijskundige aanpak van de opleiding tijdens de nieuwe accreditatieperiode. De ‘Kennislunches’ zijn een groot succes.