Curriculum ‘Getting Started with English’

Het is besloten: wij gaan beginnen met Engels. Leuk, spannend! Maar hoe gaan we dit aanpakken?

We leven in een spannende tijd. Met het toenemende belang van de Engelse taal voor de leerlingen, zowel in hun verdere onderwijsloopbaan als in het toekomstige werkveld, komt er steeds meer vraag naar het verstevigd opnemen van de Engelse taal in het basisonderwijs.

Natuurlijk wil je als school je leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst, dus heb je besloten Vroeg Engels (vvto-E) in te gaan voeren. De ouders zijn enthousiast, de leerlingen zijn enthousiast en de leerkrachten zijn – misschien wat voorzichtig – enthousiast. Alle seinen staan op groen. Nu nog bedenken hoe je dit het beste kan aanpakken.

Gelukkig hoef je dit niet helemaal zelf te doen. Met het ‘Getting Started with English‘ curriculum krijg je een volledig pakket voor het invoeren van vvto-E, gebaseerd op de richtlijnen van de Nuffic.

Getting Started with English  is een volledig curriculum voor de invoering van vroeg Engels (vvto-E). Het combineert praktische didactiek en eigen taalvaardigheid met onderwijskundige ondersteuning in de school. Het team leert met en van elkaar.  Plezier en vertrouwen staan hierbij voorop.  Alle cursussen en workshops worden in het Engels gegeven onder het motto van “practice what you teach”. Getting Started with English  is door de Nuffic opgenomen in de lijst van erkende cursussen voor vvto en is te vinden onder “nascholingscursussen voor vvto-leerkrachten”.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Hellen Schouenberg, Directeur KBs De Regenboog Woerden

“Anneke begeleidt onze school sinds augustus 2017 met het invoeren van Engels in alle groepen. Haar kennis en spraak van Engels en haar enthousiaste en zorgvuldige manier van werken en begeleiden hebben ervoor gezorgd dat alle leerkrachten Engels durven te geven in de klas. Ook die leerkrachten die hier eerst handelingsverlegen in waren.

Haar enthousiasme en kennis van zaken heeft effect op het team. De kinderen vinden Engels een leuk vak en ouders geven de directie terug tevreden te zijn met de nu al behaalde effecten en resultaten. Daarnaast denkt Anneke mee met het invoeringstraject en het maken van een plan van aanpak.”


Didactische workshops

De workshops:
Everyday English en
Games & Goals
geven praktische handvatten om op een informele manier leerlingen kennis te laten maken met de Engelse taal.

De workshops:
– Using English Storybooks in the Classroom en
How to Design English Lessons
bieden praktische vakdidactiek om met Engels aan de slag te gaan in de les.

De workshops duren 2-2,5 uur en worden tijdens studiedagen gegeven. Ze worden gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeboden. Een groep 3 is immers geen groep 8. Er is altijd overleg mogelijk over aanvullende inhoud en het verder op maat maken van de workshops naar aanleiding van de specifieke behoefte van jouw school.


Spoken English for Primary Teachers

Het curriculum bevat drie cursussen Spoken English for Primary Teachers: Spoken English 1, Spoken English 2 en Supporting your Students.

Spoken English 1 is ontworpen voor leerkrachten (en schoolleiders) die al lang niets meer met Engels hebben gedaan, weinig vertrouwen hebben in hun eigen Engels en graag op een laagdrempelige manier willen werken aan hun Engelse spreekvaardigheid en spreekvertrouwen.

Spoken English 2 is ontworpen voor leerkrachten (en schoolleiders) die op zich een redelijke passieve kennis van het Engels hebben, maar de oefening en soms het vertrouwen missen om dit om te zetten naar actieve Engelse spreekvaardigheid. Deze cursus kan als vervolg op Spoken English 1 dienen, maar ook als een op zichzelf staande cursus gevolgd worden.

Beide ‘Spoken English’ cursussen worden gegeven met het oog op het gebruik van de Engelse spreekvaardigheid in de klas en in de school en bevatten:
– veel oefenen met het spreken van Engels;
– het vergroten van het spreekvertrouwen;
– classroom language en woordenschat;
– tips voor het verbeteren van de uitspraak;
– (basis) grammatica;
– inzichten in vakdidactiek; en
– heel veel praktische werkvormen die je zelf ook direct in de klas kan inzetten.

Spoken English 1 & 2 bestaan beiden uit 3 bijeenkomsten van elk 2,5 uur. Ze worden om de week of om de twee weken gegeven, zodat er voldoende ruimte is om tussentijds te oefenen. Later in het jaar is er een ‘terugkom-bijeenkomst’ van 2,5 uur om de continuïteit te waarborgen en het geleerde te helpen beklijven.

Supporting your Students is ontworpen voor leerkrachten die al verder zijn met Engels in hun klas. Zij hebben Spoken English 1 of 2 al gevolgd of hebben zelf een goede actieve kennis van het Engels. In deze cursus ligt de focus op het geven van instructies, het ontwerpen en het geven van taalsteun, het werken met de methode en het stellen en beantwoorden van vragen. Er is zowel aandacht voor het Engels van de leerkrachten als voor de didactiek die nodig is voor het ondersteunen van leerlingen in de Engelse les.

Supporting your Students bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur. Deze bijeenkomsten kunnen kort op elkaar gegeven worden of verspreid over het schooljaar. De cursus kan eventueel uitgebreid worden met een extra bijeenkomst waarin, bijvoorbeeld, extra aandacht besteed kan worden aan het werken met de methode waarmee jouw school werkt.


Onderwijskundige ondersteuning

De onderwijskundige ondersteuning loopt als een rode draad door het curriculum heen en is beschikbaar voor zowel de schoolleiding, teams en individuele leerkrachten, op basis van de behoeftes en wensen binnen de school.

Voorbeelden van onderwijskundige ondersteuning:

  • aanvragen van subsidie bij de Nuffic;
  • teambegeleiding en ondersteuning van de PLG/werkgroep die belast is met het invoeren van Engels in de school;
  • individuele coaching van leerkrachten, inclusief lesobservaties en feedback;
  • hulp bij methode en/of materiaal keuze;
  • (eventueel in overleg met middelbare scholen in de regio) opstellen van een doorlopende leerlijn;
  • meeschrijven aan een toekomstbestendig beleid.