Supporting your Students

Supporting your Students


Supporting your Students is ontworpen voor leerkrachten die al verder zijn met Engels in hun klas. Zij hebben Spoken English 1 of 2 al gevolgd of hebben zelf een goede actieve kennis van het Engels. In deze cursus ligt de focus op:

  • het geven van instructies;
  • het ontwerpen en het geven van taalsteun;
  • het werken met de methode; en
  • het stellen en beantwoorden van vragen.

Er is zowel aandacht voor het Engels van de leerkrachten als voor de didactiek die nodig is voor het ondersteunen van leerlingen in de Engelse les.

Het is mogelijk om de tweedelige cursus Supporting your Students zowel individueel als in groepsverband te volgen.

caret-down caret-up caret-left caret-right

“Ik heb nu meer zelfvertrouwen in het Engels spreken en spreek meer Engels met de klas. Ik kan de lesinhoud voor de klas ombouwen en kan direct aan de slag met allerlei lessuggesties, veel meer woorden en startzinnen.”

“Je wordt enthousiaster en zekerder van jezelf zodat je de lessen Engels in je eigen groep beter vorm kan geven. Door oefeningen en presentaties tijdens de lessen durf je ook makkelijker Engels te spreken in het openbaar.”